Timeline


 • Season Start

  Full of new ideas and projects.

  • 32

   Mga Wika

  • 50.000

   Mga Download

 • 1 million downloads

  More than 1 million downloads since 2012.

  • 26

   Mga Wika

  • 700.000

   Mga Download

 • Elegant Edition

  The Elegant Edition is published.

  • 22

   Mga Wika

  • 300.000

   Mga Download

 • Bersyong online, press.

  Naglabas ng bersyong online. Mas maraming wika. Natampok sa maraming dyaryo.

  • 19

   Mga Wika

  • 200.000

   Mga Download

 • Mga pagsasalin, mga panayam sa radyo

  Maraming pagsasalin, salamat sa mga boluntaryo galing sa Internet. Mga panayam sa pambansang radyo.

  • 8

   Mga Wika

  • 150.000

   Mga Download

 • Booklet at homepage

  Isang magandang booklet para sa pagpaplano ng taon at isang batayang homepage ang ginawa. Ang homepage at nag-viral sa Facebook at reddit.

  • 2

   Mga Wika

  • 15.000

   Mga Download

 • Unang kaganapan ng YearCompass

  Nag-ayos kami ng isang workshop ng pagpaplano ng taon para sa mga mag-aaral sa Invisible University. Ang mga mag-aaral na hindi nakadalo ay nagpadala ng maraming email na nagtatanong tungkol sa workshop.

  • 1

   Wika

  • 20

   Mga KalahokTeam
Békéssy László

Koordineytor, Mga Pagsasalin, Booklet na offline

Freisinger Ádám

Bersyong online, Slack, Booklet na offline

P. Tóth András

Homepage, Social, Press

Szarvas Gábor

Press

Vad László

Social

Vigh István

Social, Homepage

Csúth Zsófia

Booklet na offline

Don't want to miss next year's booklet?

Leave us your email address and we'll message you once the new booklet is out.