Cách để dịch YearCompass

Tìm thấy một sai sót trong một bản dịch hiện có? Bạn muốn chuyển YearCompass sang một ngôn ngữ hoàn toàn mới? Dù sao thì, bạn cũng đã đến đúng nơi!

Chúng tôi sử dụng ứng dụng Locize để quản lý các bản dịch của tập sách YearCompass. Bạn có thể tham gia với tư cách là Dịch giả ngôn ngữ hiện đã chọn của bạn tại đây:

Tham gia với tư cách Dịch giả

Ngoài ra, bạn có thể chọn ngôn ngữ dịch của mình từ danh sách bên dưới:

Nếu các liên kết trên không hữu ích với bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới hello@yearcompass.com . Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn tạo hay chỉnh sửa ngôn ngữ nào và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phần còn lại.